zamieszkać


zamieszkać
Zamieszkać kątem (u kogoś) zob. kąt 4.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • zamieszkać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, zamieszkaćam, zamieszkaća, zamieszkaćają {{/stl 8}}{{stl 7}} zacząć mieszkać gdzieś, wprowadzić się do jakiegoś lokalu, osiedlić się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zamieszkać w mieście, na wsi, w akademiku. Zamieszkał z… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zamieszkać — dk I, zamieszkaćam, zamieszkaćasz, zamieszkaćają, zamieszkaćaj, zamieszkaćał, zamieszkaćany rzad. zamieszkiwać ndk VIIIb, zamieszkaćkuję, zamieszkaćkujesz, zamieszkaćkuj, zamieszkaćiwał, zamieszkaćiwany 1. «zająć jakiś lokal, jakieś pomieszczenie …   Słownik języka polskiego

  • zamieszkiwać — Zamieszkać kątem (u kogoś) zob. kąt 4 …   Słownik frazeologiczny

  • kąt — 1. Chodzić, pot. łazić, tłuc się z kąta w kąt «chodzić bez celu w jakimś pomieszczeniu, zwykle na skutek zdenerwowania, niepokoju lub znudzenia, nie mogąc sobie znaleźć miejsca»: Marudził po domu, łaził z kąta w kąt, w południe dopiero wyszedł na …   Słownik frazeologiczny

  • zagrzebać się — na odludziu, na wsi itp. «zamieszkać w miejscu odludnym»: (...) postanowił popracować w spokoju i zagrzebał się gdzieś na wsi. Roz bezp 1997 …   Słownik frazeologiczny

  • zagrzebywać się — Zagrzebać się na odludziu, na wsi itp. «zamieszkać w miejscu odludnym»: (...) postanowił popracować w spokoju i zagrzebał się gdzieś na wsi. Roz bezp 1997 …   Słownik frazeologiczny

  • ewentualnie — 1. «w razie zajścia danego wypadku; w razie czego» Możesz ewentualnie zamieszkać u mnie. Ewentualnie można to rozwiązać inaczej. 2. «lub, albo, czy też» Pójdziemy do kina ewentualnie do znajomych …   Słownik języka polskiego

  • podziać — dk Xb, podziaćdzieję, podziaćdziejesz, podziaćdziej, podziaćdział, podziaćdziali a. podziaćdzieli, podziaćdziany podziewać ndk I, podziaćam, podziaćasz, podziaćają, podziaćaj, podziaćał, podziaćany «umieścić coś nie wiadomo gdzie, zawieruszyć,… …   Słownik języka polskiego

  • poosiadać — dk I, poosiadaćda, poosiadaćają, poosiadaćał, poosiadaćali 1. «o wielu: osiedlić się, zamieszkać gdzieś na stałe, osiąść» Wszyscy członkowie rodziny poosiadali w swojej wsi. 2. «o owadach, ptakach: siąść gromadnie zniżywszy lot, osiąść nisko»… …   Słownik języka polskiego

  • przytulić — dk VIa, przytulićlę, przytulićlisz, przytulićtul, przytulićlił, przytulićlony przytulać ndk I, przytulićam, przytulićasz, przytulićają, przytulićaj, przytulićał, przytulićany 1. «przygarnąć, przycisnąć do siebie, zwykle z czułością; przycisnąć,… …   Słownik języka polskiego